Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5g H<sub>2</sub>N

Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5g H<sub>2</sub>N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5g H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

H2NCH2COOH + NaOH -> H2NCH2COONa + H2O

=> nNaOH = namino axit  =0,1 mol

=> V = 100 ml

=>C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn