Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để phát hiện vị trí của một gen quy định tính trạng nằm trên

Để phát hiện vị trí của một gen quy định tính trạng nằm trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phát hiện vị trí của một gen quy định tính trạng nằm trên NST thường, trên NST giới tính hay trong tế bào chất, người ta dùng phương pháp nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát hiện vị trí của một gen quy định tính trạng nằm trên NST thường, trên NST giới tính hay trong tế bào chất, người ta sử dụng phương pháp  lai thuận nghịch

Dựa vào tỉ lệ kiểu hình của đời con ở 2 phép lai để xác định

-         Phép lai thuận và nghịch giống nhau , tỉ lệ phân li kiểu hình giống nhau ở hai  giới giống → gen nằm trên NST thường

-         Phép lai thuận và nghịch khác  nhau , tỉ lệ 2 giới khác nhau →gen nằm trên NST giới tính

-         Phép lai thuận và nghịch khác  nhau , đời con có kiểu hình 100% giống mẹ→gen nằm trong tế bào chất

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn