Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để phát triển khoa học kỹ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì

Để phát triển khoa học kỹ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phát triển khoa học kỹ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn