Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu L

Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu L

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần:

(1). Giải quyết tốt vấn đề nước ngọt

(2). Tạo ra các giống lúa chịu phèn, chịu mặn

(3). Duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

(4). Cải tạo diện tích đất hoang thành diện tích đất thổ cư, đất trồng trọt

(5). Xây dựng hệ thống thủy lợi tốt.

Số nhận định đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn