Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag Cu Fe mà không làm thay đ

Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag Cu Fe mà không làm thay đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà không làm thay đổi khối lượng Ag, ta dùng dư hóa chất


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng hóa chất phản ứng hết với Cu, Fe không tạo thêm Ag và hóa chất đó không phản ứng với Ag.

Giải chi tiết:

Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà không làm thay đổi khối lượng Ag, ta dùng dư FeCl3.

PTHH: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

            Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

⟹ Lọc dung dịch thu được Ag.

Chọn A.

Ý kiến của bạn