Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng

Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Fe và Cu tan vào dd theo phản ứng

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn