Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để tăng năng suất cây trồng người ta có thể tạo ra các giống

Để tăng năng suất cây trồng người ta có thể tạo ra các giống

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tăng năng suất cây trồng người ta có thể tạo ra các giống cây tam bội. Loài cây nào sau đây phù hợp nhất cho việc tạo giống theo phương pháp đó?

(1) Ngô.                             (2) Đậu tương.             (3) Củ cải đường.      

(4) Lúa đại mạch.              (5) Dưa hấu.     (6) Nho.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Cây 3n có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào tăng gấp bội, hàm lượng ADN cao → tổng hợp chất hữu cơ mạnh → cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng nhanh, phát triển khỏe… → tạo giống cây lấy thân, rễ, lá… như cây củ cải đường.

- Cây 3n thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường → tạo giống cây ăn quả không có hạt như dưa hấu tam bội, nho tam bội…

- Không tạo cây 3n với những giống cây trồng lấy hạt như ngô, đậu tương, lúc đại mạch…

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn