Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau

Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau được tạo ra bằng phương pháp lai tế bào

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn