Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để tập hợp lực lượng chống lại Liên Xô và các nước xã hội ch

Để tập hợp lực lượng chống lại Liên Xô và các nước xã hội ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tập hợp lực lượng chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, Mĩ đã làm gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

-         Mĩ thực hiên kế hoạch Mácsan lôi kéo các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu. (tháng 6-1947). Kế hoạch này tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa.

-         Ngày 4-4-1949, Mĩ thành lập khối quân sự NATO, liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn