Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để thể hiện sự phân bố của các mỏ khoáng sản trên bản đ

Để thể hiện sự phân bố của các mỏ khoáng sản trên bản đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để thể hiện sự phân bố của các mỏ khoáng sản trên bản đồ, người ta thường dùng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2, sgk Địa lí 10, trang 6-8

Giải chi tiết:

Mỏ khoáng sản thường phân bố theo điểm cụ thể => phương pháp thể hiện thích hợp trên bản đồ là phương pháp kí hiệu

Chọn B

Ý kiến của bạn