Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đề thi trực tuyến Cho một đoạn ADN ở khoảng giữa 1 đơn vị s

Đề thi trực tuyến Cho một đoạn ADN ở khoảng giữa 1 đơn vị s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đề thi trực tuyến

Cho một đoạn ADN ở khoảng giữa 1 đơn vị sao chép như hình vẽ: O là điểm khởi đầu sao chép, I, II, III, IV chỉ các đoạn mạch đơn của ADN.

Các đoạn mạch đơn nào của ADN trên được sao chép bằng các đoạn Okazaki?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn