Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 các nư

Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 các nư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã làm gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 62.

Giải chi tiết:

Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã tiến hành cải cách kinh tế ­ xã hội ở trong nước.

Chọn: D

Ý kiến của bạn