Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để thu được 6,72 lít O2 (đktc), cần phải nhiệt ph

Để thu được 6,72 lít O2 (đktc), cần phải nhiệt ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để thu được 6,72 lít O2 (đktc), cần phải nhiệt phân hoàn toàn bao nhiêu gam tinh thể KClO3.5H2O (khi có MnO2 xúc tác)?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3(mol)

PTHH: KClO3 (xrightarrow{{{t^o}}}) KCl + 1,5 O2

=> n KClO3 = 0,3 : 1,5 = 0,2(mol)

=> n KClO3.5H2O = n KClO3

=> m KClO3.5H2O = 0,2 . 212,5 = 42,5(g)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn