Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để thu được tổng năng lượng tối đa, trong chăn nuôi người ta

Để thu được tổng năng lượng tối đa, trong chăn nuôi người ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để thu được tổng năng lượng tối đa, trong chăn nuôi người ta thường nuôi những loài:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để thu  được năng lượng tối đa thì  người ta thường chăn nuôi  những loài ăn thực  vật để giảm bớt thất  thoát năng lượng qua các bậc dinh dưỡng

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn