Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để tinh chế ancol etylic (rượu etylic) C2H5<

Để tinh chế ancol etylic (rượu etylic) C2H5<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tinh chế ancol etylic (rượu etylic) C2H5OH có nhiệt độ sôi ts = 78,4OC từ hỗn hợp rượu và nước. Ta có thể sử dụng phương pháp:

      


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để tách ancol etylic từ hỗn hợp rượu và nước ta có thể sử dụng phương pháp chưng cất.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn