Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để tinh chế ancol etylic rượu etylic C2H5OH có nhiệt độ

Để tinh chế ancol etylic rượu etylic C2H5OH có nhiệt độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tinh chế ancol etylic (rượu etylic) C2H5OH có nhiệt độ sôi ts = 78,40C từ hỗn hợp rượu và nước. Ta có thể sử dụng phương pháp


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về các phương pháp tách chất hóa học.

Giải chi tiết:

Ancol etylic và nước có nhiệt độ sôi khác nhau nên có thể tinh chế ancol từ hỗn hợp rượu và nước bằng phương pháp chưng cất.

Đáp án B

Ý kiến của bạn