Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để tránh tật cận thị người ta cần tránh đọc sách nơi th

Để tránh tật cận thị người ta cần tránh đọc sách nơi th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tránh tật cận thị, người ta cần


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Để tránh tật cận thị, người ta cần tránh đọc sách nơi thiếu ánh sáng

Các đáp án khác đều làm tăng khả năng cận thị.

Chọn A

Ý kiến của bạn