Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để trung hoà 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức),

Để trung hoà 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức),

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để trung hoà 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần 200 gam dd NaOH 2,24%. Y là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

, nRCOOH = nNaOH = 0,112 mol

=> MRCOOH = 60g

CH3COOH

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn