Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để truyền các tín hiệu truyền hình bằng vô tuyến người ta đã

Để truyền các tín hiệu truyền hình bằng vô tuyến người ta đã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để truyền các tín hiệu truyền hình bằng vô tuyến người ta đã dùng các sóng điện từ có tần số khoảng:

   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn