Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để viết một bản tin về kì thi học sinh giỏi quốc tế em

Để viết một bản tin về kì thi học sinh giỏi quốc tế em

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để viết một bản tin về kì thi học sinh giỏi quốc tế, em phải nêu được những thông tin nào? Hãy đặt ra những câu hỏi mà bản tin của em cần giải đáp.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài LT tóm tắt tin tức

Giải chi tiết:

Gợi ý:

- Cuộc thi tổ chức ở đâu, vào thời gian nào?

- Có bao nhiêu nước tham gia? Là những nước nào?

- Đoàn Việt Nam có bao nhiêu thí sinh? Là những ai?

- Kết quả giải cá nhân, đồng đội? Các giải của đoàn Việt Nam: những giải gì? Của ai?

Ý kiến của bạn