Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đến những thế kỉ đầu Công nguyên cư dân Đông Nam Á đã b

Đến những thế kỉ đầu Công nguyên cư dân Đông Nam Á đã b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng công cụ lao động bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 46, phần chữ nhỏ.

Giải chi tiết:

Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng công cụ lao động bằng sắt.

Chọn: A

Ý kiến của bạn