Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đèo Ngang nằm giữa hai tỉnh nào Thừa Thiên Huế và Đà Nẵ

Đèo Ngang nằm giữa hai tỉnh nào Thừa Thiên Huế và Đà Nẵ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đèo Ngang nằm giữa hai tỉnh nào:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 13

Giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 13, đèo Ngang nằm giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

Chọn B

Ý kiến của bạn