Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Despite numerous hard pushes he couldnt make the window

Despite numerous hard pushes he couldnt make the window

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Despite numerous hard pushes, he couldn't make the window open.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

hard (adj): mạnh, dùng sức

A. gentle (adj): hiền lành, dịu dàng

B. strong (adj): khỏe, khỏe mạnh

C. firm (adj): chắc, rắn chắc, mạnh mẽ

D. plain (adj): đơn sơ, giản dị

=> hard  >< gentle

Tạm dịch: Mặc dù rất nhiều lần đẩy mạnh, anh ta vẫn không thể làm cho cửa sổ mở được.

Chọn A.

Ý kiến của bạn