Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

(ĐH D – 2011) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho đ

(ĐH D – 2011) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(ĐH D – 2011) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho đường thẳng ∆ : frac{x-1}{2}= frac{y-3}{4}frac{z}{1} và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z = 0. Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng ∆, bán kính bằng 1 và tiếp xúc với mặt phẳng (P)?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình ∆:

Vì I ∈ ∆ => I(1 + 2t; 3 + 4t; t) điều kiện mặt cầu tiếp xúc (P) ⇔ d(I, (P)) = R

⇔  = 1 ⇔

+ Với I(5; 11; 2) => Phương trình mặt cầu (x – 5)2 + (y – 11)2 + (z – 2)2 = 1

+ Với I( - 1; -1; -1) => Phương trình mặt cầu (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 1

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn