Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dharavi Mumbai India is the worlds most densely urban

Dharavi Mumbai India is the worlds most densely urban

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dharavi, Mumbai, India, is the world's most densely ________ urban area with up to one million people per one square mile.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn