Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Di sản văn hóa thế giới ở Tây Nguyên là  

Di sản văn hóa thế giới ở Tây Nguyên là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Di sản văn hóa thế giới ở Tây Nguyên là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn