Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa danh nào sau đây đúng với tên gọi của vùng núi có các bộ

Địa danh nào sau đây đúng với tên gọi của vùng núi có các bộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa danh nào sau đây đúng với tên gọi của vùng núi có các bộ phận: phía đông là dãy núi cao, đồ sộ; phía tây là các dãy núi trung bình; ở giữa là các dãy núi thấp xen với các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn