Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa điểm không chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng là:

Địa điểm không chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa điểm không chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn