Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn có đặc điểm chung

Địa hình Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn có đặc điểm chung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn có đặc điểm chung là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn