Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình bán bình nguyên phân bố chủ yếu ở Vùng Nam Tru

Địa hình bán bình nguyên phân bố chủ yếu ở Vùng Nam Tru

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình bán bình nguyên phân bố chủ yếu ở


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 12 cơ bản trang 32.

Giải chi tiết:

Nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng nước ta là các bề mặt bán bình nguyên hoặc các đồi trung du. Bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở Đông Nam Bộ.

Chọn D.

Ý kiến của bạn