Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình “bất đối xứng rõ rệt giữa sườn Đông và sườn Tây” là

Địa hình “bất đối xứng rõ rệt giữa sườn Đông và sườn Tây” là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình bất đối xứng rõ rệt giữa sườn Đông và sườn Tây là đặc điểm của vùng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn