Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình cacxto được hình thành do quá trình phong hoá

Địa hình cacxto được hình thành do quá trình phong hoá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình cacxto được hình thành do quá trình phong hoá nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – Tác động của ngoại lực đến sự hình thành bề mặt địa hình Trái Đất

Giải chi tiết:

Địa hình cacxto được hình thành do quá trình phong hóa hóa học, khi nước hòa tan canxicacbonat có trong đá vôi.

Chọn C

Ý kiến của bạn