Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình đồi núi nước ta bị xói mòn, cắt xẻ rất mạnh do: 

Địa hình đồi núi nước ta bị xói mòn, cắt xẻ rất mạnh do: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình đồi núi nước ta bị xói mòn, cắt xẻ rất mạnh do: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn