Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình nào sau đây ứng với tên của vùng núi có các bộ phận

Địa hình nào sau đây ứng với tên của vùng núi có các bộ phận

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình nào sau đây ứng với tên của vùng núi có các bộ phận: phía đông là dãy núi cao, đồ sộ; phía tây là địa hình núi trung bình; ở giữa thấp hơn là các dãy núi xen các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn