Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình nhiều đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp có ảnh hưởng

Địa hình nhiều đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp có ảnh hưởng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình nhiều đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp có ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên của nước ta:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn