Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta so với diện tích

Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta so với diện tích

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta so với diện tích toàn bộ lãnh thổ chiếm khoảng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài  6 – Đất nước nhiều đồi núi

Giải chi tiết:

Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta so với diện tích toàn bộ lãnh thổ chỉ chiếm khoảng 1%  (SGK/29 Địa lí 12)

Chọn A

Ý kiến của bạn