Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình núi cao và trung bình, hướng tây bắc - đông nam, nh

Địa hình núi cao và trung bình, hướng tây bắc - đông nam, nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình núi cao và trung bình, hướng tây bắc - đông nam, nhiều sơn nguyên, cao nguyên, đồng bằng trước núi, đồng bằng thu nhỏ chuyển tiếp từ đồng bằng châu thổ sang đồng bằng ven biển, là đặc điểm của miền:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn