Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình vùng núi Nam Trường Sơn có đặc điểm:

Địa hình vùng núi Nam Trường Sơn có đặc điểm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình vùng núi Nam Trường Sơn có đặc điểm:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn