Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình vùng núi Nam Trường Sơn không có những đặc điểm nào

Địa hình vùng núi Nam Trường Sơn không có những đặc điểm nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình vùng núi Nam Trường Sơn không có những đặc điểm nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn