Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình vùng núi nào sau đây có các bộ phận: phía đông là d

Địa hình vùng núi nào sau đây có các bộ phận: phía đông là d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình vùng núi nào sau đây có các bộ phận: phía đông là dãy núi cao đồ sộ; phía tây là địa hình núi trung bình; ở giữa thấp hơn là các dãy núi xen các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn