Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Địa thế cao ở hai đầu, thấp trũng ở giữa, chạy theo hướng T

“Địa thế cao ở hai đầu, thấp trũng ở giữa, chạy theo hướng T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Địa thế cao ở hai đầu, thấp trũng ở giữa, chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam”, là đặc điểm của vùng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn