Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Did they buy that nice scarf in Da Lat  Was that nice s

Did they buy that nice scarf in Da Lat  Was that nice s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Did they buy that nice scarf in Da Lat? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn