Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm cực Tây - xã Sín Thầu của nước ta thuộc tỉnh:

Điểm cực Tây - xã Sín Thầu của nước ta thuộc tỉnh:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm cực Tây - xã Sín Thầu của nước ta thuộc tỉnh:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn