Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm giống nhau của lãnh chúa phong kiến ở Tây Âu với g

Điểm giống nhau của lãnh chúa phong kiến ở Tây Âu với g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau của lãnh chúa phong kiến ở Tây Âu với giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến Đông Nam Á là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

So sánh.

Giải chi tiết:

- Đáp án A loại vì địa chủ không phải là giai cấp được hình thành từ quý tộc vũ sĩ, quan lại, quý tộc tăng lữ.

- Đáp án B loại vì cả 2 giai cấp này đều không phải là lực lượng lao động chính trong xã hội.

- Đáp án C loại vì đông đảo nhất là nông nô/nông dân.

- Đáp án D chọn vì cả hai giai cấp này đều có quyền lực, sống sung sướng.

Chọn: D

Ý kiến của bạn