Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điểm giống nhau giữa các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nh

Điểm giống nhau giữa các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau giữa các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điểm giống nhau giữa các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên là đều làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể

-          Yếu tố ngẫu nhiên làm giảm sự đa dạng một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, kể cả các kiểu gen có lợi và có hại

-          Chọn lọc tự nhiên làm giảm sự đa dạng quần thể bằng cách loại bỏ đi các kiểu gen không thích nghi được với môi trường

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn