Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm giống nhau giữa giao phối ngẫu nhiên và giao phối không

Điểm giống nhau giữa giao phối ngẫu nhiên và giao phối không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau giữa giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điểm giống nhau giữa giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên là đều có thể tạo ra biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Giao phối ngẫu nhiên không phải là nhân tố tiến hóa, không làm thay đổi cả tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố tiến hóa, không làm thay đổi cả tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng đồng hợp, giảm dị hợp.

Phương án phù hợp là A.

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn