Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm khác biệt giữa cấu tạo của phân tử ADN ở tế bào nhân th

Điểm khác biệt giữa cấu tạo của phân tử ADN ở tế bào nhân th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm khác biệt giữa cấu tạo của phân tử ADN ở tế bào nhân thực và cấu tạo của tARN là:

(1) Phân tử ADN có cấu tạo 2 mạch  còn tARN có cấu trúc 1 mạch.

(2) Phân tử ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung còn tARN thì không có.

(3) Cấu tạo đơn phân của ADN khác cấu tạo đơn phân của tARN.

(4) Phân tử ADN có khối lượng phân tử và kích thước lớn hơn tARN.

Phương án đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điểm khác biệt giữa AND và tARN là : 1 ,3,4.

Phân tử AND cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung A- T ; G- X

Phân tử tARN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung A- U và G- X

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn