Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm khác biệt về nội dung hợp tác của tổ chức Liên min

Điểm khác biệt về nội dung hợp tác của tổ chức Liên min

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm khác biệt về nội dung hợp tác của tổ chức Liên minh Châu Âu (EU) so với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào các lĩnh vực hợp tác của EU (SGK Lịch sử 12, trang 51) và ASEAN (SGK Lịch sử 12, trang 31) để so sánh.

Giải chi tiết:

A chọn vì điểm khác biệt về nội dung hợp tác của tổ chức Liên minh Châu Âu (EU) so với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là từ hợp tác kinh tế, tiền tệ đến hợp tác toàn diện. Trong đó, EU có sự thống nhất sử dụng đồng tiền Euro.

B loại vì đây là điểm chung của hai tổ chức.

C, D loại vì sự hợp tác giữa các nước EU ban đầu là kinh tế, tiền tệ.

Chọn A.

Ý kiến của bạn