Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm khác nhau trong tác động bổ sung gen không alen giữa ba

Điểm khác nhau trong tác động bổ sung gen không alen giữa ba

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm khác nhau trong tác động bổ sung gen không alen giữa ba tỉ lệ kiểu hình ở F2 gồm 9 : 7; 9: 6 : 1 và 9 : 3 : 3 : 1 là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Dù tỷ lệ kiểu hình F2 là 9:7 hay 9:6:1 hay 9:3:3:1 => có 16 tổ hợp và bố mẹ dị hợp hai cặp gen AaBb =>   số tổ hợp, số kiểu gen, số lượng gen không alen cùng tác động là giống nhau. Và số loại giao tử F1cũng giống nhau.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn