Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm khác trong tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc so vơi t

Điểm khác trong tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc so vơi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm khác trong tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc so vơi thời Hùng Vương là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 6, trang 42.

Giải chi tiết:

Điểm khác trong tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc so vơi thời Hùng Vương là sau nhiều thế kỉ độc lập, thời Hùng Vương, quyền hành nhà nước cao hơn, chặt chẽ hơn trước. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước.

Chọn C

Ý kiến của bạn